Reported speech, в свою чергу, підсумовує або перефразовує сказане мовцем. На письмі не зберігається пунктуація яка характерна при прямій мові. Розгляньмо декілька прикладів для розуміння різниці між ними.

Пряма мова:

“I’ll pick up the kids at 8:00,” Jack said. — «Я заїду за дітьми о 8.00», — сказав Джек.

Непряма мова:

Jack said he would pick up the kids at 8:00. — Джек сказав, що заїде за дітьми о 8.00.

Правила вживання прямої мови

Пряма мова на початку речення

Щоб відокремити слова які цитуються потрібно використовувати розділові знаки, це допомагає слідкувати за тим, що відбувається. Процитовані слова потрібно взяти в лапки. В британській англійській використовуються одинарні лапки, але помилкою не буде якщо поставити подвійні.

Мовна школа Cambridge.ua запрошує на курси англійської для дітей: https://cambridge.ua/uk/kids/ заняття проходять у Києві та в онлайн форматі.

Варіант із одинарними лапками:

‘I’ll bring wine and ice cream,’ Olivia told me. — «Я принесу вино і морозиво», — сказала мені Олівія.

Часто одинарні лапки використовуються, щоб привернути увагу до слова:

Sean says ‘okay’ when it’s not needed. — Шон говорить «добре» коли це не потрібно.

Варіант з подвійними лапками:

“You look great,” Chris whispered in my ear. — «Ти чудово виглядаєш», — прошепотів мені на вухо Кріс.

Такий тип формулювання речення передбачає розміщення коми перед лапками.

Якщо пряма мова передбачає питальне чи окличне речення, то кома не ставиться, а на її місці використовується знак питання чи оклику. Наприклад:

“This is an unsurpassed game!” said Bill enthusiastically. — «Це неперевершена гра!» — сказав із захватом Біл.

“Have you never been to Venice?” Kate asked in surprise. — «Ти ніколи не була у Венеції?» — здивовано запитала Кейт.

Пряма мова стоїть в кінці речення

Якщо пряма мова стоїть після інформації про особу, що говорить, то перед лапками потрібно поставити кому для виділення цього фрагменту, наприклад:

Olivia shouted, “I hate you!” — Олівія закричала: «Я ненавиджу тебе!»

Colin asked Lisa, “Will you marry me?” — Колін запитав у Лізи: «Ти вийдеш за мене?»

Anna said, “Make an omelet and I’ll make coffee.” — Анна сказала: «Приготуй омлет, а я зварю кави.»

Пряма мова на початку і в кінці речення

Якщо пряма мова роз’єднана інформацією про мовця, то після першого фрагменту потрібно поставити кому (знак оклику чи питання), далі йде інформація про того хто говорить, а потім використовується кома чи крапка, щоб розпочати наступний фрагмент.

Приклади структури речення:

“I adore these candies,” said Lydia, “as you guessed?” — «Я обожнюю ці цукерки, — сказала Лідія, — як ти здогадався?

“This is the best performance!” said Anton. “I enjoy it every time.” — «Це найкращий спектакль! — промовив Антон. — Насолоджуюсь ним кожного разу.»

Слова, що характеризують пряму мову

В прямій мові можуть використовуватися певні слова, а саме:

say — сказати

agree — погодитися

wonder — дивуватися

ask — запитувати

answer — відповідати

inquire — запитати

explain — пояснити

tell — відповісти

Розглянемо декілька прикладів:

“Oh, you came!” Alice said in wonder. — «О, ти прийшов!» — з подивом промовила Аліса.

The director asked, “Did you write a report for the last quarter?” — Директор запитав: «Ти написав звіт за минулий квартал?»

“Cappuccino is made from milk and espresso,” Jeremy explained to his girlfriend. — «Капучіно готується із молока і еспресо» — пояснював Джеремі своїй подрузі.

*На правах реклами