Нові позитивні властивості протидіабетичного препарату метформіну виявили канадські вчені. Він пригнічує хронічне запалення в організмі, що є профілактикою раку і передчасного старіння.

Запальний відповідь залежить від білків цитокінів. Якщо ці білки постійно проводяться, то це провокує в організмі тривалий вялотекущее запалення. В результаті імунітет атакує здорові тканини, призводячи до розвитку аутоімунних розладів, появі злоякісної пухлин, сприяючи швидкому старінню.

Вчені з Монреальського університету з’ясували, що метформін пригнічує синтез запальних білків цитокінів. Він перешкоджає активації білка і заважає йому проникнути в ядро клітини. Оскільки постійний синтез цитокінів старить клітку, то метформін гальмує старіння, уклали вчені. Вони мають намір модифікувати препарат так, щоб його могли приймати не тільки діабетики.