Деменція може відноситися до будь-якої кількості станів, що характеризуються зниженням когнітивних функцій, але хвороба Альцгеймера є найпоширенішою. Втрата пам’яті може бути характерною ознакою, але депресивні симптоми можуть передувати появі когнітивних симптомів на десятиліття.

За даними Dementia UK, кілька досліджень показали, що депресивні симптоми на початок хвороби Альцгеймера значною мірою пов’язані з розвитком хвороби Альцгеймера.

У дослідженні під назвою «Депресія як фактор ризику хвороби Альцгеймера: дослідження MIRAGE» була спроба оцінити зв’язок між симптомами депресії та ризиком розвитку хвороби Альцгеймера.

Загалом 1953 пацієнта з хворобою Альцгеймера та 2093 їх здорових родича були зараховані до багатоустановчого дослідження генетичної епідеміології хвороби Альцгеймера (MIRAGE).

Мета MIRAGE полягала у виявленні генетичних та негенетичних факторів ризику хвороби Альцгеймера. У ході дослідження оцінювалися шанси розвитку хвороби Альцгеймера із симптомами депресії та без них із поправкою на вік, стать, освіту, травму голови в анамнезі та статус аполіпопротеїну Е.

Що з’ясували дослідники?

Виявлено значний зв’язок між симптомами депресії та хворобою Альцгеймера. У сім’ях, де симптоми депресії вперше з’явилися протягом одного року до початку хвороби Альцгеймера, зв’язок був вищим.

У сім’ях, де симптоми депресії вперше з’явилися більш ніж за рік до початку хвороби Альцгеймера, зв’язок був нижчим. Там, де симптоми депресії вперше з’явилися більш ніж за 25 років до початку хвороби Альцгеймера, спостерігалася помірна асоціація.